Informace k pobytu

Ubytovat se je možné v den příjezdu od 15 hodin a apartmán je nutné opustit do 10 hodin posledního dne ubytování.

Apartmány jsou nekuřácké.

Domácí mazlíčky nechte doma, u nás jsou zakázáni.

Všichni ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat noční klid v době od 22:00 do 07:00 hod.


Platba

Po oboustranném odsouhlasení rezervace pobytu ubytovatel vystaví zálohovou fakturu na úhradu zálohy ve výši 50 % z celkové ceny pobytu, která je splatná do 10 dnů od vystavení. Doplatek zbylé částky je splatný do 14 dnů před plánovaným příjezdem. Záloha i doplatek se hradí na bankovní účet.

U pobytů, které se objednávají méně jak 30 dní předem, se hradí formou zálohy celá částka pobytu.

Ubytovací poplatek se hradí v hotovosti při příjezdu. Sazba poplatku za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příjezdu, činí 20,-. Poplatku podléhají osoby starší 18 let. Obecně závazná vyhláška obce Vyskeř č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany objednavatele:

Objednavatel je oprávněn svoji rezervaci zrušit kdykoliv před plánovaným příjezdem. Zrušení rezervace je možné učinit pouze písemnou formou.

Na zrušení rezervace se vztahují tyto storno poplatky:

  • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před plánovaným příjezdem.
  • Dojde-li ke zrušení rezervace ve lhůtě 29 - 14 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednavateli storno poplatek ve výši 35 % ze zaplacené zálohy.
  • Dojde-li ke zrušení rezervace ve lhůtě 13 - 8 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednavateli storno poplatek ve výši 40 % z celkové ceny ubytování.
  • Dojde-li ke zrušení rezervace ve lhůtě 7 - 2 dny před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednavateli storno poplatek ve výši 60 % z celkové ceny ubytování.
  • Dojde-li ke zrušení rezervace 1 den před plánovaným příjezdem nebo v den příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednavateli storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny ubytování.

Při zrušení rezervace pobytu bude zbylá část platby vrácena objednavateli na bankovní účet do 10 pracovních dnů.

Dojde-li ze strany objednavatele k předčasnému ukončení ubytování, není mu ubytovatel povinen vrátit zaplacenou cenu ubytování (ani z části).